Gjødsel

Via vår lokale entreprenør Jan Lyng, leverer vi 12000 tonn organisk gjødsel i året.
Det tilfredsstiller gjødselvareforskriften kl. 1.
Kontakt Jan Lyng på 97775203 for mer informasjon eller nærmere avtale.

DET NATURLIGE KRETSLØP

FRAMTIDSRETTET OG MILJØRIKTIG UTNYTTELSE AV ORGANISK AVFALL TIL GRØNN ENERGI OG BIOGJØDSELPRODUKT.

Eiere


Bygget på WordPress av Smart Media AS Design av Tandem Reklame