Gjødsel

Ecopro leverer to typer gjødsel til landbruket. Av gjødseltypen Ecopro 1 leveres årlig 12.000 tonn tørrgjødsel som benyttes som jordforbedrings- og gjødselprodukt. Dette håndteres av vår lokale entreprenør Jan Lyng (tlf 977 75 203) og leveranser koordineres av Knut Snorre Sandnes (970 75 475).

I 2016 startet vi leveranser av våtgjødsel av typen Ecopro 2. Dette er et nitrogenrikt våtgjødsel med mye plantetilgjengelig nitrogen. Etterspørselen etter dette produktet er økende. Spørsmål vedrørende dette produktet eller koordinering av leveranser kontaktes Knut Snorre Sandnes (970 75 475).

Aktuelle saker


DET NATURLIGE KRETSLØP

FRAMTIDSRETTET OG MILJØRIKTIG UTNYTTELSE AV ORGANISK AVFALL TIL GRØNN ENERGI OG BIOGJØDSELPRODUKT.

Eiere


Bygget på WordPress av Smart Media AS Design av Tandem Reklame