Behandlingsprosess

Ecopro er et moderne og fremtidsrettet anlegg som sluttbehandler organisk avfall.

I prosessen hygeniseres slam og matavfall, som oppnår 100% smittebarriere. Videre føres avfallet til en bioreaktor hvor det genereres metangass, Ecopro er derfor selvforsynt med energi til produksjonsprosessen. Metangassen som genereres gir i tillegg et netto overskudd av energi, derfor produseres og selges det årlig 5GWh elektrisk kraft, til det offentlige strømnettet. Gjennom datterselskapet Ecogas AS vil biogassen i løpet av 2017 oppgraderes til kjøretøykvalitet. Biogassen som selskapet generer vil årlig erstatte ca 3millioner liter diesel.

Etter at det organiske materialet har gjennomgått bioreaktoren, blir restproduktet levert til landbruket som næringsrik biogjødsel. På den måten fører Ecopro alt organisk avfall tilbake til det økologiske kretsløpet.

 

DET NATURLIGE KRETSLØP

FRAMTIDSRETTET OG MILJØRIKTIG UTNYTTELSE AV ORGANISK AVFALL TIL GRØNN ENERGI OG BIOGJØDSELPRODUKT.

Eiere


Bygget på WordPress av Smart Media AS Design av Tandem Reklame