Pioner på områder

Som et av de første anleggene i Norge av sitt slag, ble Ecopro etablert i 2002. I Oslo er tilsvarende anlegg i oppstartsfasen.

Kildesortering, energi-/materialgjenvinning og kretsløpstankegang var grunnleggende elementer ved etableringen. Ecopro eies av Statkraft Varme AS og 51 kommuner i Midt-Norge, som samarbeider om å behandle ca 30.000 tonn/år kildesortert matavfall og slam på en fremtidsrettet og miljømessig forsvarlig måte. Ecopros eiere tenker langsiktig og har investert 180 mill kroner i et høyteknologisk lukket biogassanlegg med minimal ekstern luktpåvirkning, som foredler avfall til bioenergi og næringsrike biogjødselprodukter. Anlegget startet opp i mars 2008 og tilfredsstiller de strengeste nasjonale og internasjonale krav til behandling av de fleste typer organisk avfall. Ecopro er et enestående bevis på at norske kommuner kan samarbeide om bærekraftige løsninger på avfallsproblemet.

 

DET NATURLIGE KRETSLØP

FRAMTIDSRETTET OG MILJØRIKTIG UTNYTTELSE AV ORGANISK AVFALL TIL GRØNN ENERGI OG BIOGJØDSELPRODUKT.

Eiere


Bygget på WordPress av Smart Media AS Design av Tandem Reklame