Ny poseordning gir null plast i bioresten

Nå bidrar avfallsselskapene til at det ikke blir spredd unødvendig plast i naturen. Selskapene som leverer til Ecopro går i disse dager over til nedbrytbare plastposer. Ecopro tar imot matavfall fra nærmere 60 kommuner i Midt-Norge.


Ecopro utvider kapasiteten og investerer 43 mill. kroner

13 år etter oppstarten gjør Ecopro i Verdal klart for en ny utvidelse. Produksjonskapasiteten økes med 7.000 tonn til 45.000 tonn matavfall og slam pr. år. Gassen som blir skapt som følge av utvidelsen ved anlegget i Verdal vil utgjøre 6 GWH pr. år, noe som betyr at man sparer 600.000 liter diesel. Total gassproduksjon vil tilsvare 37 GWh etter utvidelsen.