Ecopro utvider kapasiteten og investerer 43 mill. kroner

13 år etter oppstarten gjør Ecopro i Verdal klart for en ny utvidelse. Produksjonskapasiteten økes med 7.000 tonn til 45.000 tonn matavfall og slam pr. år. Gassen som blir skapt som følge av utvidelsen ved anlegget i Verdal vil utgjøre 6 GWH pr. år, noe som betyr at man sparer 600.000 liter diesel. Total gassproduksjon vil tilsvare 37 GWh etter utvidelsen.

– Denne utvidelsen er mulig takket være at vi får inn mer matavfall til anlegget, sier adm. direktør Tore Fløan i Ecopro, og viser til at selskapet ReMidt IKS sine kommuner gradvis vil være de som kommer med matavfall slik at Ecopro dekker til Kristiansund i sør.

Anlegget i Verdal vil dermed ta imot matavfall og kloakkslam fra snart 60 kommuner fra Mo i Rana i nord til Kristiansund i sør.

Gjennom datterselskapet Ecogas vil anlegget kunne øke gassproduksjonen ytterligere og dette vil i hovedsak gå til å forsyne busser i Trøndelag, som Ecogas allerede leverer til.

– Vi ser også på muligheten for en ytterligere utbygging av en egen gassinfrastruktur i Midt-Norge, sier Tore Fløan.

Fornøyd samarbeidspartner

Ecopro har inngått avtale med Asker-selskapet Cambi, som har vært samarbeidspartner siden oppstarten i 2008 og med den lokale entreprenøren Stein A. Risan om grunnarbeid.

– Vi er veldig glade for at Cambi får denne kontrakten med Ecopro, som vi oppfatter som en innovativ og ambisiøs kunde som vi har hatt gleden av å følge i mange år, sier Eirik Fadnes, adm. direktør i Cambi Group.

– Mens de fleste av våre prosjekter dreier seg om vår kjerneteknologi, termiske hydrogeninstallasjoner, har Cambi erfaring med å levere hele behandlingslinjer som denne i Verdal. Ecopro er en viktig aktør i sirkulærkonomien i Midt-Norge som vi har meget gode erfaringer med å samarbeide med, sier Fadnes.

Tore Fløan sier at grunnarbeidene starter i slutten av april og man regner med å kunne kjøre i gang det nye anlegget våren 2022. Totalt er investeringsrammen på 43 mill. kroner og av dette har Enova bidratt med 5 mill. kroner i støtte i tillegg til lånefinansiering via Danske Bank.

Aktuelle saker


DET NATURLIGE KRETSLØP

FRAMTIDSRETTET OG MILJØRIKTIG UTNYTTELSE AV ORGANISK AVFALL TIL GRØNN ENERGI OG BIOGJØDSELPRODUKT.

Eiere


Bygget på WordPress av Smart Media AS Design av Tandem Reklame