Ny poseordning gir null plast i bioresten

Nå bidrar avfallsselskapene til at det ikke blir spredd unødvendig plast i naturen. Selskapene som leverer til Ecopro går i disse dager over til nedbrytbare plastposer. Ecopro tar imot matavfall fra nærmere 60 kommuner i Midt-Norge.

Det har ikke vært noe problem med plast i bioresten ved anlegget til Ecopro i Verdal, som det har vært ved noen andre tilsvarende anlegg i Sør-Norge.

Ecopro i Verdal har imidlertid ikke hatt tilsvarende problemer.

– Vi har en annen teknologi for å ta ut plasten i utsorteringen, sier administrerende direktør Tore Fløan i Ecopro, som opplyser at man benytter seg av en bioseparatorer til separering av plast fra det organiske avfallet

Fløan tror ikke at det kommer plastfragmenter i prosessen ved anlegget i Skjørdalen, likevel er han fornøyd med at man nå får nedbrytbare poser i hele distriktet.

Innherred renovasjon i spissen

Det er Innherred renovasjon som har tatt initiativet til et innkjøpssamarbeid med flere av de øvrige IKS-ene som leverer matavfall til Ecopro, om å kjøpe inn nedbrytbare matavfallsposer.  Det er Naturbiomat som skal levere posene, og dette blir da den største kontrakten på denne typer poser i Norge.

– Vi kan nok si at dette kommer som en reaksjon på gjødselvareforskriften. I tillegg er det klart at vi som renovasjonsselskap ikke vil være bekjent av å distribuere plast til våre kunder, sier driftssjef Preben Godø i Innherred renovasjon.

De nye posene er sertifisert nedbrytbare i henhold til den europeiske standarden, og bidrar til høyere gjenvinningsgrad, mindre matsvinn og etterlater ingen mikroplast. Godø sier at de har jobbet med å finne riktig løsning. Man har også lagt vekt på en avveining mellom forbrukernes behov for tette poser med avfallsselskapenes behov for kvalitet som fungerer i prosessanleggene.

– Vi er veldig fornøyde med å ha fått til et stort innkjøpssamarbeid på poser og sekker til husholdningsavfall i Midt-Norge. Innkjøpet gir innbyggerne i våre eierkommuner tilgang til et produkt av høy kvalitet som samtidig sikrer en bærekraftig innsamling og behandling av avfallet. Ved å ha lik profilering på posene og jobbe mot like innsamlingsløsninger av avfall håper vi å kunne gjøre det lettere for innbyggerne i Midt-Norge å kildesortere avfallet.

30 millioner poser

Det er det tyske selskapet Naturbiomat som sikret seg leveringsavtalen.

– Vi er naturligvis svært stolte over å ha blitt tildelt denne kontrakten etter en meget grundig og detaljert evalueringsprosess. Kravene fra oppdragsgiverne legger listen på et nytt nivå for høy kvalitet i denne bransjen, alt fra forbruker- og prosessrelaterte krav, til sporbarhet og innovasjon, og ikke minst pris, sier daglig leder Petter Steen-Hansen i Naturbiomat i en pressemelding.

Det skal leveres 30 millioner poser per år. De øvrige selskapene i dette samarbeidet er Remidt IKS, Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap, Fosen Renovasjon IKS, Steinkjer Kommune, Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS, Midtre Namdal Avfallsselskap IKS og Trondheim Renholdsverk AS (TRV)

Aktuelle saker


DET NATURLIGE KRETSLØP

FRAMTIDSRETTET OG MILJØRIKTIG UTNYTTELSE AV ORGANISK AVFALL TIL GRØNN ENERGI OG BIOGJØDSELPRODUKT.

Eiere


Bygget på WordPress av Smart Media AS Design av Tandem Reklame