Biogass

Biogassen selges til datterselskapet Ecogas AS. Ecogas oppgraderer gassen til kjøretøykvalitet og selger gassen til markedet.

www.ecogas.no

 

Aktuelle saker


DET NATURLIGE KRETSLØP

FRAMTIDSRETTET OG MILJØRIKTIG UTNYTTELSE AV ORGANISK AVFALL TIL GRØNN ENERGI OG BIOGJØDSELPRODUKT.

Eiere


Bygget på WordPress av Smart Media AS Design av Tandem Reklame