Behandlingsprosess

Ecopro er et moderne og fremtidsrettet anlegg som sluttbehandler organisk avfall.

I prosessen hygeniseres slam og matavfall, som oppnår 100% smittebarriere. Videre føres avfallet til en bioreaktor hvor det genereres metangass. Gjennom datterselskapet Ecogas AS, oppgraderes biogassen til kjøretøykvalitet og benyttes som til drivstoff til bussene i Trondheim. Biogassen som selskapet generer vil årlig erstatte ca 3millioner liter diesel.

www.ecogas.no

Etter at det organiske materialet har gjennomgått bioreaktoren, blir restproduktet levert til landbruket som næringsrik biogjødsel. På den måten fører Ecopro alt organisk avfall tilbake til det økologiske kretsløpet og bidrar til bærekraftig matproduksjon.

 

Aktuelle saker


DET NATURLIGE KRETSLØP

FRAMTIDSRETTET OG MILJØRIKTIG UTNYTTELSE AV ORGANISK AVFALL TIL GRØNN ENERGI OG BIOGJØDSELPRODUKT.

Eiere


Bygget på WordPress av Smart Media AS Design av Tandem Reklame