Vil du samarbeide med oss?

Vi ønsker å motta organisk avfall fra din bedrift eller næring. Ditt organiske avfall blir gjenvunnet til biogass og organisk gjødsel, og du bidrar til en bedre miljø!

Ta kontakt med oss!

Aktuelle saker


DET NATURLIGE KRETSLØP

FRAMTIDSRETTET OG MILJØRIKTIG UTNYTTELSE AV ORGANISK AVFALL TIL GRØNN ENERGI OG BIOGJØDSELPRODUKT.

Eiere


Bygget på WordPress av Smart Media AS Design av Tandem Reklame