Midtnorges eldste

BIOGASSFABRIKK

Vil du samarbeide med oss?

For å gjøre miljøpåvirkningen minimal, trenger vi flere med på vår kretsløpstankegang. Vi ønsker å motta organisk avfall fra din bedrift eller næring. Ditt organiske avfall blir gjenvunnet til biogass og organisk gjødsel, og du bidrar til en bedre miljø!

Ecopro-10

Siste nytt

Nye konkurranser på transport av matavfall

I dag tar Ecopro imot matavfall fra 64 kommuner fra Stor-Elvdal i sør til Dønna i nord og Kristiansund i vest ved sitt anlegg i…

Les mer...

ECOPRO UTVIDER KAPASITETEN OG INVESTERER 43 MILL. KRONER

13 år etter oppstarten gjør Ecopro i Verdal klart for en ny utvidelse. Produksjonskapasiteten økes med 7.000 tonn til 45.000 tonn matavfall og slam pr….

Les mer...

NY POSEORDNING GIR NULL PLAST I BIORESTEN

Nå bidrar avfallsselskapene til at det ikke blir spredd unødvendig plast i naturen. Selskapene som leverer til Ecopro går i disse dager over til nedbrytbare…

Les mer...

DET NATURLIGE KRETSLØP

Framtidsrettet og miljøriktig utnyttelse av organisk avfall til grønn energi og biogjødselprodukt