ORGANISK AVFALL

Ecopro er godkjent i henhold til EU1774/2002 for behandling av animalske biprodukter (ABP kategori 2 og 3).

Ecopro-12