GJØDSEL

Spar miljøet – tjen penger!

Ecopro-11

Ecopro har siden oppstarten i 2008 vært opptatt av det sirkulære gjennom energiutnyttelse og resirkulering av næringsstoffer. Næringsstoffene som bl.a. fosfor og mikronæringsstoffer tilbakeføres til ny matvareproduksjon gjennom to gjødselprodukter. Ecopro er opptatt av produktkvalitet og det gjennomføres systematisk og jevnlige tungmetallanalyser av råvarer og sluttproduktene. Det utføres også analyser av næringsverdiene slik at sluttbruker kan beregne behov og besparelser mhp mineralgjødsel. Produktene er underlagt «Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav» og gjødseltypene er registrert hos Mattilsynet.

 

Ecopro 1 -tørrgjødsel

Ecopro har årlig tilgjengelig ca12.000 tonn tørrgjødsel av typen Ecopro 1 som benyttes som jordforbedrings- og gjødselprodukt.

 

Ecopro 2 – våtgjødsel

Ecopro har årlig tilgjengelig ca60.000m3 våtgjødsel av typen Ecopro 2. Dette er et nitrogenrikt våtgjødsel med mye plantetilgjengelig nitrogen. Etterspørselen etter dette produktet er økende og det benyttes bl.a. som tilsetning til husdyrgjødsel eller direkte spredning. Gjødsla markedsføres og leveranser koordineres av LDM AS www.l-d-m.no.