PIONER PÅ OMRÅDER

Som et av de første anleggene i Norge av sitt slag, ble Ecopro etablert i 2002.

Kildesortering, energi-/materialgjenvinning og kretsløpstankegang var grunnleggende elementer ved etableringen. Ecopro eies av interkommunale avfallsselskap og Steinkjer kommune, slik at 52 kommuner i Midt-Norge samarbeider om å behandle ca 40.000 tonn/år kildesortert matavfall og slam på en fremtidsrettet og miljømessig forsvarlig måte. Ecopros eiere tenker langsiktig og har investert 180 mill kroner i et høyteknologisk lukket biogassanlegg med minimal ekstern luktpåvirkning, som foredler avfall til biogass og næringsrike biogjødselprodukter. Anlegget startet opp i mars 2008 og tilfredsstiller de strengeste nasjonale og internasjonale krav til behandling av de fleste typer organisk avfall. Ecopro er et enestående bevis på at norske kommuner kan samarbeide om bærekraftige løsninger på avfallsproblemet.

Film

Vil du samarbeide med oss?

For å gjøre miljøpåvirkningen minimal, trenger vi flere med på vår kretsløpstankegang. Vi ønsker å motta organisk avfall fra din bedrift eller næring. Ditt organiske avfall blir gjenvunnet til biogass og organisk gjødsel, og du bidrar til en bedre miljø!

Ecopro-10

Siste nytt

Nye konkurranser på transport av matavfall

I dag tar Ecopro imot matavfall fra 64 kommuner fra Stor-Elvdal i sør til Dønna i nord og Kristiansund i vest ved sitt anlegg i…

Les mer...

ECOPRO UTVIDER KAPASITETEN OG INVESTERER 43 MILL. KRONER

13 år etter oppstarten gjør Ecopro i Verdal klart for en ny utvidelse. Produksjonskapasiteten økes med 7.000 tonn til 45.000 tonn matavfall og slam pr….

Les mer...

NY POSEORDNING GIR NULL PLAST I BIORESTEN

Nå bidrar avfallsselskapene til at det ikke blir spredd unødvendig plast i naturen. Selskapene som leverer til Ecopro går i disse dager over til nedbrytbare…

Les mer...

DET NATURLIGE KRETSLØP

Framtidsrettet og miljøriktig utnyttelse av organisk avfall til grønn energi og biogjødselprodukt