ECOPRO UTVIDER KAPASITETEN OG INVESTERER 43 MILL. KRONER

rm_2549

13 år etter oppstarten gjør Ecopro i Verdal klart for en ny utvidelse. Produksjonskapasiteten økes med 7.000 tonn til 45.000 tonn matavfall og slam pr. år. Gassen som blir skapt som følge av utvidelsen ved anlegget i Verdal vil utgjøre 6 GWH pr. år, noe som betyr at man sparer 600.000 liter diesel. Total gassproduksjon vil tilsvare 37 GWh etter utvidelsen.

– Denne utvidelsen er mulig takket være at vi får inn mer matavfall til anlegget, sier adm. direktør Tore Fløan i Ecopro, og viser til at selskapet ReMidt IKS sine kommuner gradvis vil være de som kommer med matavfall slik at Ecopro dekker til Kristiansund i sør.

Anlegget i Verdal vil dermed ta imot matavfall og kloakkslam fra snart 60 kommuner fra Mo i Rana i nord til Kristiansund i sør.

Gjennom datterselskapet Ecogas vil anlegget kunne øke gassproduksjonen ytterligere og dette vil i hovedsak gå til å forsyne busser i Trøndelag, som Ecogas allerede leverer til.

– Vi ser også på muligheten for en ytterligere utbygging av en egen gassinfrastruktur i Midt-Norge, sier Tore Fløan.

Fornøyd samarbeidspartner

Ecopro har inngått avtale med Asker-selskapet Cambi, som har vært samarbeidspartner siden oppstarten i 2008 og med den lokale entreprenøren Stein A. Risan om grunnarbeid.

– Vi er veldig glade for at Cambi får denne kontrakten med Ecopro, som vi oppfatter som en innovativ og ambisiøs kunde som vi har hatt gleden av å følge i mange år, sier Eirik Fadnes, adm. direktør i Cambi Group.

– Mens de fleste av våre prosjekter dreier seg om vår kjerneteknologi, termiske hydrogeninstallasjoner, har Cambi erfaring med å levere hele behandlingslinjer som denne i Verdal. Ecopro er en viktig aktør i sirkulærkonomien i Midt-Norge som vi har meget gode erfaringer med å samarbeide med, sier Fadnes.

Tore Fløan sier at grunnarbeidene starter i slutten av april og man regner med å kunne kjøre i gang det nye anlegget våren 2022. Totalt er investeringsrammen på 43 mill. kroner og av dette har Enova bidratt med 5 mill. kroner i støtte i tillegg til lånefinansiering via Danske Bank.