NY POSEORDNING GIR NULL PLAST I BIORESTEN

preben-godo

Nå bidrar avfallsselskapene til at det ikke blir spredd unødvendig plast i naturen. Selskapene som leverer til Ecopro går i disse dager over til nedbrytbare plastposer. Ecopro tar imot matavfall fra nærmere 60 kommuner i Midt-Norge.

Det har ikke vært noe problem med plast i bioresten ved anlegget til Ecopro i Verdal, som det har vært ved noen andre tilsvarende anlegg i Sør-Norge.

Ecopro i Verdal har imidlertid ikke hatt tilsvarende problemer.

– Vi har en annen teknologi for å ta ut plasten i utsorteringen, sier administrerende direktør Tore Fløan i Ecopro, som opplyser at man benytter seg av en bioseparatorer til separering av plast fra det organiske avfallet

Fløan tror ikke at det kommer plastfragmenter i prosessen ved anlegget i Skjørdalen, likevel er han fornøyd med at man nå får nedbrytbare poser i hele distriktet.

Innherred renovasjon i spissen

Det er Innherred renovasjon som har tatt initiativet til et innkjøpssamarbeid med flere av de øvrige IKS-ene som leverer matavfall til Ecopro, om å kjøpe inn nedbrytbare matavfallsposer.  Det er Naturbiomat som skal levere posene, og dette blir da den største kontrakten på denne typer poser i Norge.

– Vi kan nok si at dette kommer som en reaksjon på gjødselvareforskriften. I tillegg er det klart at vi som renovasjonsselskap ikke vil være bekjent av å distribuere plast til våre kunder, sier driftssjef Preben Godø i Innherred renovasjon.

De nye posene er sertifisert nedbrytbare i henhold til den europeiske standarden, og bidrar til høyere gjenvinningsgrad, mindre matsvinn og etterlater ingen mikroplast. Godø sier at de har jobbet med å finne riktig løsning. Man har også lagt vekt på en avveining mellom forbrukernes behov for tette poser med avfallsselskapenes behov for kvalitet som fungerer i prosessanleggene.

– Vi er veldig fornøyde med å ha fått til et stort innkjøpssamarbeid på poser og sekker til husholdningsavfall i Midt-Norge. Innkjøpet gir innbyggerne i våre eierkommuner tilgang til et produkt av høy kvalitet som samtidig sikrer en bærekraftig innsamling og behandling av avfallet. Ved å ha lik profilering på posene og jobbe mot like innsamlingsløsninger av avfall håper vi å kunne gjøre det lettere for innbyggerne i Midt-Norge å kildesortere avfallet.

30 millioner poser

Det er det tyske selskapet Naturbiomat som sikret seg leveringsavtalen.

– Vi er naturligvis svært stolte over å ha blitt tildelt denne kontrakten etter en meget grundig og detaljert evalueringsprosess. Kravene fra oppdragsgiverne legger listen på et nytt nivå for høy kvalitet i denne bransjen, alt fra forbruker- og prosessrelaterte krav, til sporbarhet og innovasjon, og ikke minst pris, sier daglig leder Petter Steen-Hansen i Naturbiomat i en pressemelding.

Det skal leveres 30 millioner poser per år. De øvrige selskapene i dette samarbeidet er Remidt IKS, Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap, Fosen Renovasjon IKS, Steinkjer Kommune, Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS, Midtre Namdal Avfallsselskap IKS og Trondheim Renholdsverk AS (TRV)