Film

Vil du samarbeide med oss?

For å gjøre miljøpåvirkningen minimal, trenger vi flere med på vår kretsløpstankegang. Vi ønsker å motta organisk avfall fra din bedrift eller næring. Ditt organiske avfall blir gjenvunnet til biogass og organisk gjødsel, og du bidrar til en bedre miljø!

Ecopro-10

DET NATURLIGE KRETSLØP

Framtidsrettet og miljøriktig utnyttelse av organisk avfall til grønn energi og biogjødselprodukt