Nye konkurranser på transport av matavfall

I dag tar Ecopro imot matavfall fra 64 kommuner fra Stor-Elvdal i sør til Dønna i nord og Kristiansund i vest ved sitt anlegg i Verdal kommune. Matavfallet hentes på dedikerte hentesteder ved de ulike interkommunale selskapene, før det leveres til anlegget i Skjørdalen i Verdal for foredling til biogass og næringsrik biogjødsel. Transport av…

Les mer

ECOPRO UTVIDER KAPASITETEN OG INVESTERER 43 MILL. KRONER

13 år etter oppstarten gjør Ecopro i Verdal klart for en ny utvidelse. Produksjonskapasiteten økes med 7.000 tonn til 45.000 tonn matavfall og slam pr. år. Gassen som blir skapt som følge av utvidelsen ved anlegget i Verdal vil utgjøre 6 GWH pr. år, noe som betyr at man sparer 600.000 liter diesel. Total gassproduksjon…

Les mer

NY POSEORDNING GIR NULL PLAST I BIORESTEN

Nå bidrar avfallsselskapene til at det ikke blir spredd unødvendig plast i naturen. Selskapene som leverer til Ecopro går i disse dager over til nedbrytbare plastposer. Ecopro tar imot matavfall fra nærmere 60 kommuner i Midt-Norge. Det har ikke vært noe problem med plast i bioresten ved anlegget til Ecopro i Verdal, som det har…

Les mer